Loading...
KonferensHuset AB – Kursgården mitt i City –2018-09-21T10:36:44+02:00

Hos oss kan du få den ro du behöver för att kunna koncentrera krafterna på rätt uppgift utan att behöva stressas av långa, tidsödande resor. KonferensHuset ligger mitt emellan Haymarket (PUB) och Åhlens på Drottninggatan i ett eget gårdshus.
Vi har mer än 35 års erfarenhet av vad våra gäster väntar sig av en god konferensmiljö.